Met Hoos Bedrijfsadvies heeft u een loyale, betrouwbare en tactvol adviseur aan uw zijde.

.

Reinier Hoos

Bedrijfsadviseur & coach

Een succesvolle ondernemer maakt dankbaar gebruik van een goede adviseur.
Zo simpel is dat.

Reinier Hoos van Hoos Advies & Coaching helpt u bij al uw (complexe) vraagstukken op het gebied van financiën, governance & risk, bedrijfsvoering en ict, innovatie, fiscaliteit, opvolging, fusies & overnames, etc. Hij heeft meer dan 34 jaar ervaring in het adviseren en ondersteunen van directies, raden van commissarissen en raden van toezicht bij meer dan 200 organisaties. Deze organisaties opereren in diverse bedrijfstakken (industries), zowel in de private als de publieke sector. Hij heeft in het bijzonder affiniteit met familiebedrijven (family business). Met Hoos Advies & Coaching betrouwbare, ervaren en betrokken adviseur aan uw zijde.


Een ondernemer is succesvol als hij/zij voortdurend kans ziet om de eigen zakelijke inzichten aan te vullen met de kennis en ervaring die anderen hebben op relevante expertise gebieden. In het najaar van 2018 startte hij zijn eigen onderneming met een schat aan ervaring. Als partner bij Deloitte en als bestuurder, toezichthouder en lid van enkele Raden van Advies heeft Reinier uiteenlopende (advies)opdrachten gedaan. In veel gevallen vormde de rol als controlerend accountant de basis voor advies- en/of coachopdrachten. Bij Deloitte was hij 10 jaar nauw betrokken bij het programma “Best Managed Companies”, onder meer in de rol van jury-voorzitter. Dat gaf hem een inkijk bij tientallen van de “best geleide ondernemingen” in Nederland hetgeen hem een verrijking en verdieping van zijn kennis en ervaring heeft opgeleverd. Ook op het gebied van familiebedrijven, waar een belangrijk deel van zijn passie ligt.


Met zijn ervaring neemt Reinier u mee in een proces om lastige keuzes te maken door een vraagstuk terug te brengen tot de kern. Dat voelt prettig en comfortabel voor alle betrokkenen. Hij doet dit op een laagdrempelige, transparante en plezierige wijze. U heeft aan hem een loyale, betrouwbare en tactvolle adviseur, maar ook een rol als coach past hem uitstekend.

De feedback die hij door de jaren heen heeft gekregen ten aanzien van zijn sterke punten laten zich als volgt samenvatten:

  • Deskundig, betrouwbaar, oprecht geïnteresseerd en vanuit een breed perspectief;
  • Laagdrempelig, tactvol en loyaal;
  • Transparant en toegankelijk;
  • Vermogen om goed te kunnen luisteren en om een complex vraagstuk helder uit te leggen en terug te brengen tot de kern;
  • Positief kritisch met humor.


Tip voor de ondernemer: zorg ervoor dat je de belangrijkste uitdagingen voor jouw onderneming in het vizier hebt en deze uitdagingen voortvarend oppakt. Stap niet in de valkuil door te stellen dat je daar geen tijd voor hebt vanwege de dagelijkse beslommeringen die alle tijd en energie opeisen. Bel of mail Reinier voor een afspraak om hierover eens nader van gedachten te wisselen.